Serwis / eksploatacja / utrzymanie

Firma PUR AQUA System bazując na zdobytym doświadczeniu oferuje szeroko rozumiany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz nadzór eksploatacyjny przepompowni ścieków, separatorów i współpracujących z nimi osadników.

W zakresie oferty wykonujemy ponadto modernizację wyeksploatowanych przepompowni w postaci ich remontów, rozbudowy poprzez wybór optymalnych rozwiązań dla danego obiektu przy zachowaniu jego specyfiki.

Świadczymy usługi na terenie całej Polski, a szybki dostęp do części zamiennych wpływa na znaczące ograniczenia ewentualnego przestoju przepompowni.

Uświadamiamy, iż tylko rzetelna ocena stanu technologicznego posiadanych urządzeń oraz właściwa ich konserwacja i wykonywanie okresowych przeglądów pozwala zapewnić długotrwałe bezusterkowe funkcjonowanie urządzeń.

Powyższe kierujemy do podmiotów, których ofertę stanowią Nadzory Techniczne Obiektów, zapraszając do współpracy z naszym SERWISEM w celu planowania i wykonywaniu w/w czynności.

Bezpośredni kontakt
z serwisem:

serwis@puraqua.pl

tel. 668 222 579

Pobierz formularz zgłoszeniowy