X

ZBIORNIKOWE INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE – WYPOSAŻENIE

  • Zakres montażu: w zbiornikach istniejących lub stanowiących dostawy Pur Aqua System
  • Wyposażenie standardowe: drabina ze stali
    nierdzewnej, odpowietrzenie, instalacja ssawna z koszem ssawnym
  • Zastosowanie: place manewrowe, parkingi, składy magazynowe,
    kanalizacja deszczowa, drogi, autostrady
  • Opcje: monitorowanie poziomu napełnienia
Pobierz folder