X

ZBIORNIKI RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCE, TYP PUR-ZRR

Oznaczenie: PUR-ZRR

  • Zakres pojemności: wg indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem stopnia
    przepustowości gruntu
  • Funkcje: zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencjonowanie
    lub bezciśnieniowe rozsączanie w gruncie
  • Materiał: polipropylen
  • Zastosowanie: gromadzenie wód opadowych pochodzące z dachów, dróg,
    parkingów i placów utwardzonych