X
Kategoria:

SEPARATORY LAMELOWE Z BY-PASSEM, TYP PUR-LB

Oznaczenie: PUR-LB

 • Procesy oczyszczania: sedymentacja, flotacja, koalescencja (filtr lamelowy)
 • Zakres przepustowości: przepływ nominalny Qn=3÷160 [I/s], przepływ
 • maksymalny Qm=10xQn [I/s]
 • Rodzaj: zintegrowane z osadnikiem, bez osadnika
 • Wykonanie / kształt: żelbetowe, betonowe / cylindryczne
 • Wyposażenie: automatyczne zamknięcie odpływu
 • Maksymalne obciążenie komunikacyjne: przejazdowe
 • Zastosowanie: place manewrowe, parkingi, składy magazynowe,
  kanalizacja deszczowa, drogi, autostrady
 • Opcje: monitorowanie grubości warstwy osadu / oleju
Pobierz folder