X
Kategoria:

SEPARATORY KOALESCENCYJNE Z BY-PASSEM, TYP PUR-KB

Oznaczenie: PUR-KB

  • Procesy oczyszczania: sedymentacja, flotacja, koalescencja (filtr koalescencyjny)
  • Zakres przepustowości: przepływ nominalny Qn=3÷160 [I/s], przepływ
  • maksymalny Qm=10xQn [I/s]
  • Rodzaj: zintegrowane z osadnikiem, bez osadnika
  • Wykonanie / kształt: żelbetowe, betonowe / cylindryczne
  • Wyposażenie: automatyczne zamknięcie odpływu
  • Maksymalne obciążenie komunikacyjne: przejazdowe
  • Zastosowanie: place manewrowe, parkingi, składy magazynowe, kanalizacja deszczowa, drogi, autostrady
  • Opcje: monitorowanie grubości warstwy osadu / oleju