X
Kategoria:

SEPARATORY KOALESCENCYJNE , TYP PUR-K

Oznaczenie: PUR-K

  • Procesy oczyszczania: sedymentacja, flotacja, koalescencja (filtr koalescencyjny)
  • Zakres przepustowości: przepływ nominalny Qn=3÷300 [I/s]
  • Rodzaj: zintegrowane z osadnikiem, bez osadnika
  • Wykonanie / kształt: żelbetowe, betonowe / cylindryczne
  • Wyposażenie: automatyczne zamknięcie odpływu
  • Maksymalne obciążenie komunikacyjne: przejazdowe
  • Zastosowanie: place manewrowe, parkingi, składy magazynowe, kanalizacja deszczowa,
    drogi, autostrady, stacje paliw, ciągi technologiczne (warsztaty, myjnie samochodowe)
  • Opcje: monitorowanie grubości warstwy osadu / oleju