X

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW, TYP PUR-POM

Oznaczenie: PUR-POM

  • Zakres przepustowości: wg indywidualnych potrzeb
  • Rodzaj: sanitarne, deszczowe, technologiczne, drenażowe, przydomowe
  • Wykonanie / kształt: betonowe, żelbetowe, polimerobetonowe, PEHD/ cylindryczne
  • Maksymalne obciążenie komunikacyjne: przejazdowe
  • Zastosowanie: systemy kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjno-tłocznej
  • Opcje: monitorowanie stanu pracy radiowy, GPRS, GSM
Pobierz folder