X
Kategoria:

OSADNIKI, TYP PUR-O

Oznaczenie: PUR-0

 • Procesy oczyszczania: sedymentacja, flotacja
 • Zakres pojemności: wg indywidualnych potrzeb
 • Wykonanie / kształt: żelbetowe, betonowe / łupinowe, cylindryczne, owalne,
 • prostopadłościenne
 • Maksymalne obciążenie komunikacyjne: przejazdowe
 • Zastosowanie: place manewrowe, parkingi, składy magazynowe,
  kanalizacja deszczowa, drogi, autostrady, stacje paliw,
  ciągi technologiczne (warsztaty, myjnie samochodowe)
 • Opcje: monitorowanie grubości warstwy osadu