X

ŁUPINOWY ZBIORNIK OSADNIKOWO-RETENCYJNY, TYP PUR-ŁO

Oznaczenie: PUR-ŁO

  • Procesy oczyszczania: sedymentacja, flotacja, magazynowanie wód opadowych
  • Zakres pojemności: 10, 20, 32, 52 m3
  • Wykonanie / kształt: żelbetowe, betonowe / prostopadłościenne
  • Maksymalne obciążenie komunikacyjne: przejazdowe
  • Zastosowanie: place manewrowe, parkingi, składy magazynowe,
    kanalizacja deszczowa, drogi, autostrady
  • Opcje: monitorowanie grubości warstwy osadu / poziomu napełnienia
  • Inne: możliwość łączenia szeregowego zwiększającego pojemność użytkową do wymaganej.
Pobierz folder