X

ELIPTYCZNY ZBIORNIK OSADNIKOWO-RETENCYJNY, TYP PUR-EO

Oznaczenie: PUR-EO

  • Procesy oczyszczania: sedymentacja, flotacja, magazynowanie wód opadowych
  • Zakres pojemności: do 30 m3
  • Wykonanie / kształt: żelbetowe, betonowe /eliptyczne
  • Maksymalne obciążenie komunikacyjne: przejazdowe
  • Zastosowanie: place manewrowe, parkingi, składy magazynowe,
    kanalizacja deszczowa, drogi, autostrady
  • Opcje: monitorowanie grubości warstwy osadu / poziomu napełnienia
    Inne: możliwość łączenia szeregowego zwiększającego pojemność użytkową do wymaganej.