Pur Aqua - separatory, zbiorniki, przepompownie

biuro@puraqua.pl

22 872-43-49


Separatory tłuszczów bez osadnika PUR-T

Własności:

  • przepustowość: Qn=2÷25 l/s
  • procesy separacji: sedymentacja, flotacja
  • wykonanie, kształt: żelbet (B45), cylindryczny / prostopadłościenny
  • klasa obciążenia: D400
  • inne: Grubość ścianki zbiornika: di=120 i/lub 150 mm

Separatory tłuszczów bez osadnika PUR-T

Separator tłuszczów PUR-T bez osadnika jest urządzeniem służącym do usuwania ze ścieków zawartych w nich olejów i tłuszczów organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dopływ ścieków do separatora wyposażony jest w deflektor zmniejszający turbulencje i kierujący strumień ścieków w dolna cześć zbiornika. Odpływ ścieków z separatora jest zasyfonowany. Poziom odpływu położony jest 70mm poniżej poziomu dopływu.
Obudowę separatora stanowi cylindryczny lub prostopadłościenny zbiornik żelbetowy. Zbiornik przykryty jest żelbetowa płyta z jednym lub dwoma otworami włazowymi zamknięty żeliwnymi włazami dostosowanymi do przewidywanego obciążenia komunikacyjnego.
Zbiornik separatora może mieć nadbudowę, która umożliwia dostosowanie zbiornika do zagłębienia kanału doprowadzającego ścieki. Żelbetowe zbiorniki separatorów pokryte są wewnątrz powłoką odporną na działanie kwasów tłuszczowych.

 

Dane technicznePrzepustowość
nominalna
Wymiary zbiornikaŚrednica
wlotu/wylotu
Wysokość
dopływu
Waga
najcieższego
elementu
TypQn
l/s
Dw
mm
Lw
mm
Bw
mm
Hcał
mm
DN
mm
Hw
mm
kg
PUR-T-22100013701508501600
PUR-T-441200159015010402300
PUR-T-771500167015011503600
PUR-T-10102000157020010004900
PUR-T-15/2015/252500177020012009200
PUR-T-2525336020602700200205014100

Wszelkie prawa zastrzeżone © PurAqua. Projektowanie stron www.StudioGraficzne.com