Pur Aqua - separatory, zbiorniki, przepompownie

biuro@puraqua.pl

22 872-43-49Przepompownia sieciowa PUR AQUA SYSTEM

Przepompownie sieciowe PUR AQUA SYSTEM to kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenia, nie wymagające stałej obsługi, przeznaczone do pompowania ścieków w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. Przepompownie PUR AQUA SYSTEM służą do pompowania ścieków sanitarnych, ścieków opadowych, wód drenażowych i ścieków przemysłowych.
Zbiornik przepompowni wykonany może być z prefabrykatów betonowych, polimerobetonowych, polietylenu wysokiej gęstości PEHD bądź żywic poliestrowych. Wybór materiału zbiornika zależy od lokalnych warunków gruntowych oraz preferencji klienta. Kompaktowe przepompownie ścieków wykonywane są w zakresach średnic od 1000mm do 3000mm.
Zbiornik wyposażony jest w odpowiedni właz w zależności od obciążenia:
teren zielony – właz ze stali kwasoodpornej
ciąg jezdny – właz żeliwny kl.D400
Przepompownie PUR AQUA wyposażone są w pompy zatapialne montowane na stopie sprzęgającej łączącej pompę z rurociągiem tłocznym. Osądzanie pomp na stopie sprzęgającej odbywa się za pomocą prowadnic rurowych wykonanych ze stali kwasoodpornej. Opuszczanie pomp po prowadnicy odbywa się przy pomocy łańcuchów przymocowanych do pomp. Rurociągi tłoczne wykonane są standardowo ze stali kwasoodpornej(1.4301), łączone za pomocą kołnierzy. Na rurociągu tłocznym zabudowana jest armatura odcinająca i zwrotna. Zasuwy odcinające można wyposażyć z obudowę teleskopowa umożliwiająca obsługę z powierzchni terenu.
Przepompownie PUR AQUA wyposażone są w drabinkę umożliwiająca zejście na pomost roboczy. Zastosowanie pomostu pozwala obsłudze na wykonanie czynności serwisowych związanych z eksploatacja przepompowni. Pomost posiada część uchylna przez która istnieje możliwość wyjęcia pomp.
System sterowania praca przepompowni odbywa się poprzez rozdzielnie sterująca PUR AQUA współpracujący z sonda poziomu do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków bądź pływakowymi sygnalizatorami poziomu cieczy. Podstawowym zadaniem rozdzielni sterującej jest automatyczny nadzór nad stanem napełnienia zbiornika i praca pomp. Układ sterowania umożliwia automatyczna prace przepompowni a także prace w trybie ręcznym. Rozdzielnia może współpracować z instalacja zdalnego przesyłania informacji o stanie pracy przepompowni: modem GSM , modem GPRS, radiomodem.
 


Wszelkie prawa zastrzeżone © PurAqua. Projektowanie stron www.StudioGraficzne.com