Pur Aqua - separatory, zbiorniki, przepompownie

biuro@puraqua.pl

22 872-43-49Przepompownia przydomowa PUR AQUA SYSTEM

Przydomowa przepompownia ścieków PUR AQUA System przeznaczona jest do pompowania ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych lub małych wspólnot w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej i ciśnieniowej.

W miejscach gdzie ze względów technicznych, ekonomicznych niemożliwe jest wykonanie kanalizacji grawitacyjnej (np.: wysoki poziom wód gruntowych, rozproszona zabudowa.) proponujemy wykonanie systemów ciśnieniowych, których nieodzownym elementem są przydomowe przepompownie ścieków.
Przydomowa przepompownia PUR AQUA jest kompletnym w pełni zautomatyzowanym urządzeniem. Zbiorniki przepompowni przydomowych są wykonane z PEHD, dno zbiornika zostało skonstruowane w kształcie stożka przeciwdziałając odkładaniu się ścieków i zagniwaniu. Zbiorniki przepompowni przydomowych można wykonać również z prefabrykatów betonowych lub polimerobetonowych w zależności warunków lokalnych i preferencji klienta.
Wyposażenie wewnętrzne składa się z przewodu tłocznego wykonanego ze stali kwasoodpornej oraz z armatury zwrotnej i odcinającej. Zamocowanie pompy wykonane jest poprzez złącze hakowe bądź na stopie sprzęgającej.
W przepompowniach przydomowych PUR AQUA sterowanie odbywa się za pomocą pływakowych sygnalizatorów cieczy bądź dzwonu hydrostatycznego. Rozdzielnia elektryczna (układ sterowania) przepompowni przydomowej zapewnia wszystkie podstawowe zabezpieczenia dla pompy oraz prace przepompowni w trybie automatycznym.
Podstawowa funkcja układu sterowania to bezobsługowe automatyczne uruchamianie pompy w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni i sygnalizowanie nieprawidłowości w pracy. Układ umożliwia także ręczne załączanie i wyłączanie pompy.


Wszelkie prawa zastrzeżone © PurAqua. Projektowanie stron www.StudioGraficzne.com