Pur Aqua - separatory, zbiorniki, przepompownie

biuro@puraqua.pl

22 872-43-49Osadniki wirowe

Zasada działania osadników wirowych PUR-OW opiera się na wykorzystaniu ruchu wirowego cieczy oraz zjawiska sedymentacji frakcji cieżkich przyczyniających się do wytworzenia procesów zagęszczania zawiesin.
Osadniki wirowe stosowane się m.in. w układach oczyszczania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne. W osadniku wirowym oprócz siły grawitacji wykorzystuje się dodatkowo ruch wirowy cieczy zwiększający efektywność wydzielania drobnych cząstek zawiesiny poprzez zwiększenie prędkości opadania cząstek fazy stałej.

Proponuje się dwa rozwiązania konstrukcyjne osadników wirowych: wersje jednozbiornikowa PUR-OW-1 oraz wersje dwuzbiornikowa typu PUR-OW-2. Osadniki wirowe pracują jako samodzielne urządzenia (mogą pełnić wówczas role separatora) i lub w konfiguracji z separatorami z typoszeregu urządzeń PUR-K, PUR-KB i PUR-KLB (informacje techniczna urządzeń zawiera ulotka „Techniki oddzielania”).

Dobór osadnika wirowego

Dobór typoszeregu osadników wirowych PUR-OW-1, PUR-OW-2 i ich charakterystyczne parametry hydrauliczne - sprawnościowe rozdzielania frakcji stałych i lekkich zostały przeprowadzone na podstawie przyjętego rozkładu wielkości cząstek w wodach opadowych. Ponadto uwzględniono parametry fizykochemiczne (lepkość i gęstość) fazy rozproszonej i rozpraszanej, jej objętość, uwodnienie osadu, wpływu porowatości i prędkości opadania w aspekcie objętości magazynowania osadu oraz krotności jego usuwania.

Każdorazowo przed ostatecznym wyborem urządzenia z typoszeregu prosimy o konsultacje z naszym działem technicznym.
 

Przykładowe sposoby projektowania osadników PUR-OW-n [n=1,2]

Sposoby projektowania osadników PUR-OW W celu poprawy skuteczności rozdzielania frakcji lekkich istnieje możliwość zestawienia układów technologicznego podczyszczania wód opadowych składającego się osadnika PUR-OW z separatorami z typoszeregu urządzeń PUR-K, PUR-KB i PUR-KLB co przedstawiono na poniższych schematach. Z uwagi na wariantowość i możliwie różne do uzyskania skuteczności pracy układów niniejsze propozycje należy traktować informacyjnie.

 

Wykres doświadczalnej krzywej redukcji zawiesin i frakcji lekkich PUR-OW-n [n=1,2]

Algorytm obliczeniowy stanowiący o poprawności technologicznej urządzenia, zarówno dotyczący frakcji ciężkich (zawiesin) jak i frakcji lekkich (związki ropopochodne) został poddany badaniom testowym. Wynik badania stanowią wykresy sprawności osadników przedstawione poniżej.

Sprawność frakcji ciężkich Sprawność frakcji lekkich

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © PurAqua. Projektowanie stron www.StudioGraficzne.com